Koning Willem I Stichting

Missie

De Koning Willem I Stichting stelt zich ten doel aandacht te verkrijgen voor positieve ontwikkelingen in de economie en het benadrukken van een gezond ondernemingsklimaat voor de Nederlandse welvaart. Daartoe reikt de Stichting sinds 1958 tweejaarlijks de Koning Willem I Prijzen uit: de Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze prijzen worden uitgereikt door erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima en voorzitter prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V.. VDH Bestuurszaken is het bestuurskantoor van de stichting en geeft invulling aan deze missie.

kw1prijs2020.jpg

Taken en verantwoordelijkheden

Wij zijn verantwoordelijk voor de volledige bedrijfsvoering van de stichting. In samenwerking met ministeries en koepelorganisaties van het bedrijfsleven dragen we zorg voor de financiering en verantwoording van de middelen van de stichting. 

Daarna gaan we aan de slag met ‘onze’ missie. We sluiten strategische partnerships waarmee we vorm en inhoud aan de prijsuitreiking geven. Dit betekent onder meer het voeren van PR en mediacampagnes, het faciliteren van het juryproces en het organiseren van evenementen voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Alle activiteiten monden uit in de uitreiking van de Koning Willem I Prijzen. Een galavond waarop Hare Majesteit, in de aanwezigheid van pers en media, de winnende bedrijven bekendmaakt.

Na afloop zorgen wij voor het breed uitzetten van de inspirerende verhalen. Dit vertaalt zich in het activeren en onderhouden van contacten met de media, het organiseren van werkbezoeken met onze erevoorzitter en het creëren van relevante content.

Resultaten

Onder onze vleugels heeft de stichting zich de afgelopen jaren doorontwikkeld. Zowel wat betreft de activiteiten als de zichtbaarheid is een grote groei gerealiseerd. De parels uit het Nederlandse bedrijfsleven hebben het podium gekregen dat zij verdienen. Benieuwd naar de laatste Koning Willem I-uitreiking? Bekijk deze hieronder.

Diensten bij deze case

Als bestuurder wilt u zo succesvol mogelijk het doel en de ambities van uw vereniging, stichting of (vermogens)fonds behalen. U ervaart graag de rust dat processen goed zijn geregeld, de uitvoering adequaat en efficiënt is en dat er, daar waar mogelijk, geïnnoveerd wordt. VDH Bestuurszaken biedt flexibele, betrokken en persoonlijke professionele bestuursondersteuning en services voor verenigingen, stichtingen en (vermogens)fondsen.

Over VDH Bestuurskantoor

Soms heeft u behoefte aan een blik van buitenaf of aan een professionele adviseur die naast u staat en met u meedenkt tot het moment waarop zaken lopen zoals gewenst. Of het nu gaat om bestuursevaluatie, strategie, (tijdelijke) ondersteuning, mediation of (project)advies: onze professionals helpen u graag!

Over VDH Advies

Ook een interessante case

Ervaring

Stichting Hanarth Fonds

Stichting Hanarth Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op met name, maar niet uitsluitend, zeldzame vormen van kanker. VDH Bestuurszaken verzorgt de volledige bedrijfsvoering en organiseert het complete proces rondom financieringsaanvragen.