Nive

‘Hoe meer je met elkaar deelt, hoe meer je kunt optellen’: het Nive wil hét platform voor de Nederlandse manager zijn. Bij deze vereniging kan iedere manager, hoog of laag in een organisatie, terecht voor informatie over zijn vakgebied. VDH Bestuurszaken is sinds 2008 verantwoordelijk voor de complete bedrijfsvoering van het Nive. 

vdh_bestuurszaken_case_nive_1.jpg

De manager die vooruit wil, zoekt niet alleen informatie, maar deelt ook zijn kennis en expertise. Hij zoekt naar nieuwe wegen om te groeien, die zijn organisatie verder helpen, bijvoorbeeld door het aansluiten bij een netwerk of het volgen van opleidingen en trainingen. Het Nive als hét managersplatform in Nederland, is hierdoor een actieve vereniging van managers voor managers.
 
Zo biedt het Nive een interessant Management Development programma, dat bestaat uit circa vijftien bijeenkomsten, waarin managers masterclasses en workshops kunnen volgen. Deze bijeenkomsten hebben altijd een netwerkborrel ter afsluiting. Het Nive biedt daarnaast ook exclusieve kennisnetwerken voor bestuurssecretarissen.
 
Wat is de rol van VDH Bestuurszaken binnen het Nive? Wij zijn het hoofd, hart en handen van de organisatie. Daarvoor dragen we zorg voor een goed lopende leden- en financiële administratie, verzorgen we het aantrekkelijk Management Development programma én organiseren en ondersteunen wij de waardevolle Nive Kennisnetwerken voor bestuurs-secretarissen. Behalve meer dan de helft van de AEX- en AMX-bedrijven neemt ook een groot aantal niet beursgenoteerde bedrijven daar aan deel.

Hoe is het Nive ontstaan?

In 1925 verenigden personen uit het bedrijfsleven zich in het Nive: het Nederlands Instituut voor Efficiency. In 2008 verkocht het Nive haar 'opleidingentak'. De vereniging is zelfstandig verder gegaan. Door de jaren heen ging het Nive met de tijd mee, zo heeft het instituut zich omgevormd tot een actieve vereniging van managers voor managers. Het is een platform waar de manager anno 2021 kennis en kunde vindt op zijn vakgebied. Via de leden, waaronder meer dan 200 bedrijven, bereikt het Nive inmiddels meer dan 10.000 managers. VDH Bestuurszaken draagt sinds 2008 zorg voor de succesvolle bedrijfsvoering van het Nive, waarbij innovatie, inspiratie en het realiseren van een kennisrijk platform voor en door managers centraal staat. 

Testimonial

De Rabobank is al vele jaren lid van de Nive. Nive is een organisatie met als oogmerk het vak van manager verder te professionaliseren en te ondersteunen. Al vele jaren wordt het bestuurssecretariaat en worden de verenigingsactiviteiten van Nive ondersteund door VDH Bestuurszaken met als directeur Gert van der Houwen. Dat gebeurt op een uiterst plezierige en ook zakelijke/professionele manier. Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid zijn kernbegrippen die altijd door dit bureau gehanteerd worden.
Dirk Duijzer,
Bestuurssecretaris Rabobank

Dienst bij deze case

Als bestuurder wilt u zo succesvol mogelijk het doel en de ambities van uw vereniging, stichting of (vermogens)fonds behalen. U ervaart graag de rust dat processen goed zijn geregeld, de uitvoering adequaat en efficiënt is en dat er, daar waar mogelijk, geïnnoveerd wordt. VDH Bestuurszaken biedt flexibele, betrokken en persoonlijke professionele bestuursondersteuning en services voor verenigingen, stichtingen en (vermogens)fondsen.

Over VDH Bestuurskantoor

Andere interessante cases

Ervaring

Koning Willem I Stichting

VDH Bestuurszaken is verantwoordelijk voor de volledige bedrijfsvoering van de Koning Willem I Stichting. Deze stichting reikt sinds 1958 tweejaarlijks de Koning Willem I Prijzen uit: de Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven.

Ervaring

Stichting Hanarth Fonds

Stichting Hanarth Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op met name, maar niet uitsluitend, zeldzame vormen van kanker. VDH Bestuurszaken verzorgt de volledige bedrijfsvoering en organiseert het complete proces rondom financieringsaanvragen.