VDH Advies

Soms wilt u externe expertise inschakelen. Bijvoorbeeld in het geval van een incident, als tijdelijke ondersteuning bij capaciteitsgebrek of als u expertise nodig heeft op gebieden waar u onvoldoende kennis van heeft. Dan wilt u snelle, efficiënte en betrouwbare hulp. Maar bovenal wilt u geholpen worden door professionals die uw wereld kennen en snappen. Professionals die vertrouwd zijn met de dilemma’s van besturen, de dynamiek tussen professionals en vrijwilligers, en de eenzaamheid van verantwoordelijkheid.

Wat we doen

Advies en tijdelijke ondersteuning is maatwerk en vergt dus een aanpak die daar bij past. Allereerst willen we zeker weten dat uw vraagstuk er een is die wij kunnen oplossen of waar wij een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren. Dit impliceert dat wij samen moeten investeren in het voortraject om uw behoefte(s) helder te krijgen. Zodra wij met elkaar de uitdagingen en gewenste resultaten hebben vastgesteld, stellen we met elkaar een contract op waarin al deze aspecten – inclusief de verschillende verantwoordelijkheden – worden vastgelegd. Minstens zo belangrijk voor ons is dat er chemie is tussen u, uw organisatie en ons. Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, gaan wij voor u aan de slag om de afgesproken resultaten te bereiken. Gelukkig zijn wij ons er wel van bewust dat onderweg – in onderling overleg – de beoogde resultaten soms (moeten) worden aangepast of bijgesteld. Dit omdat voortschrijdend inzicht leidt tot beter inzicht. Ook dat is voor ons geen probleem.

vdh_bestuurszaken_diensten_advies.jpg

Wat we voor u kunnen betekenen

Wij zijn er om u te helpen. En zoals het hier staat, is het ook. U heeft een behoefte en heeft hulp nodig. Wij hebben extra handjes en helpen u met de vraagstukken waarmee u worstelt. Wij kunnen u helpen, omdat wij met ogen van buitenaf kijken en omdat wij wellicht al ervaring hebben met het probleem waar u nu voor het eerst mee wordt geconfronteerd. Zelden bent u de enige met een uniek probleem, dus laten we er samen voor gaan zitten en het aanpakken.

Testimonial

Gert van der Houwen van VDH Bestuurszaken heeft Stichting IPSO begeleid in het opnieuw vormgeven van onze governance-structuur. Na de succesvolle afronding van dit complexe maatwerk traject, adviseert Gert de Stichting inzake kwesties op het gebied van governance- en juridische zaken. Deze toegankelijke manier van werken stelt ons in staat om een professionele bedrijfsvoering te waarborgen in de complexe omgeving waarin onze stichting zich beweegt.
Rein Kuipers, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting IPSO,
Sonja Robben, Directeur-bestuurder Stichting IPSO

Andere dienst

Als bestuurder wilt u zo succesvol mogelijk het doel en de ambities van uw vereniging, stichting of (vermogens)fonds behalen. U ervaart graag de rust dat processen goed zijn geregeld, de uitvoering adequaat en efficiënt is en dat er, daar waar mogelijk, geïnnoveerd wordt. VDH Bestuurszaken biedt flexibele, betrokken en persoonlijke professionele bestuursondersteuning en services voor verenigingen, stichtingen en (vermogens)fondsen.

Over VDH Bestuurskantoor