Doelgroepen

VDH Bestuurszaken is een bestuurskantoor voor ‘not-for-own-profitorganisaties’. Deze organisaties streven geen winstmaximalisatie na. Zij creëren optimale opbrengsten (profijt) die hen in staat stellen om hun missie te realiseren. Binnen deze groep organisaties is VDH Bestuurszaken gespecialiseerd in verenigingen, stichtingen en (vermogens)fondsen.

Stichtingen

Als bestuurskantoor werken we nauw samen met het bestuur. Wij ondersteunen het bestuur operationeel en adviseren rondom het realiseren van de missie.

Verenigingen

Wij ondersteunen en adviseren de bestuursleden en tegelijkertijd zijn wij de constante factor voor de vereniging, want bestuurders komen en gaan.

Vermogensfondsen

Wij faciliteren u zowel op bestuurlijk als operationeel gebied bij het realiseren van de missie van uw vermogensfonds.

Bestuurders

U wordt binnenkort bestuurder of u maakt deel uit van een bestuur: in beide gevallen kan VDH Bestuurszaken een partner voor u zijn.