Bestuurders

Wat we doen

Goed bestuur wordt ook wel aangeduid met de term ‘good governance’. Good governance is het besturingsproces in ruime zin. In de theorie over goed bestuur zijn er vier terugkerende kernthema’s: sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Good governance is geen set spelregels, maar een cultuur van met elkaar omgaan binnen organisaties. Het speelveld van u als bestuurder van een vereniging, stichting of (vermogens)fonds is veelomvattend en intensief indien u actief uw doel en ambities nastreeft. Onder aan de streep wilt u immers dat het handelen van uw organisatie zo succesvol mogelijk bijdraagt aan het doel dat u gedefinieerd hebt.

Dat vraagt om een professionele aanpak en een partner die zich niet alleen inleeft, maar vanuit uw organisatie denkt en doet. Klanteigenrepresentatie noemen wij dat. Onze professionals zijn experts in het helpen van verenigingen, stichtingen en (vermogens)fondsen om hun ware potentieel te bereiken. We benutten de kracht van uw gemeenschap en versterken het merk van uw organisatie. Of u nu een professionaliseringsslag van uw bestaande organisatie wenst, continuïteit wil borgen, groei wil realiseren of ziet dat inzet van alleen vrijwilligers ontwikkeling remt.

vdh_bestuurszaken_doelgroepen_bestuurders.jpg

Wat we voor u kunnen betekenen

Allereerst faciliteren wij u zowel op bestuurlijk als operationeel gebied bij het realiseren van de missie van uw organisatie. In de uitvoering kunt op ons rekenen voor het informatiemanagement van uw bestuursvergaderingen (planning, agenda’s, documenten, handtekeningen, notulen etc). Daarnaast zijn wij uw front- en backoffice inéén en zorgen wij voor begeleiding en beheer van uw financiën tot en met het verzorgen van de jaarrekening.

Maar wij kunnen meer voor u en uw medebestuurders betekenen. Door onze specialisatie in het werken voor en met bestuurders en besturen weten wij inmiddels dat besturen een vak is en niet iets is dat je er zomaar bij doet. Al onze kennis en ervaring zetten wij dan ook in voor bijvoorbeeld onze opleiding ‘Goed bestuurd’, onze maatwerktrainingen en coachingstrajecten.

VDH Bestuurszaken biedt u dus een compleet portfolio aan maatwerkdiensten om u te ontzorgen en te ondersteunen, zodat u gericht uw doel kunt realiseren.

Testimonial

Gert van der Houwen van VDH Bestuurszaken heeft Stichting IPSO begeleid in het opnieuw vormgeven van onze governance-structuur. Na de succesvolle afronding van dit complexe maatwerk traject, adviseert Gert de Stichting inzake kwesties op het gebied van governance- en juridische zaken. Deze toegankelijke manier van werken stelt ons in staat om een professionele bedrijfsvoering te waarborgen in de complexe omgeving waarin onze stichting zich beweegt.
Rein Kuipers, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting IPSO,
Sonja Robben, Directeur-bestuurder Stichting IPSO

Overige doelgroepen

Stichtingen

Als bestuurskantoor werken we nauw samen met het bestuur. Wij ondersteunen het bestuur operationeel en adviseren rondom het realiseren van de missie.

Verenigingen

Wij ondersteunen en adviseren de bestuursleden en tegelijkertijd zijn wij de constante factor voor de vereniging, want bestuurders komen en gaan.

Vermogensfondsen

Wij faciliteren u zowel op bestuurlijk als operationeel gebied bij het realiseren van de missie van uw vermogensfonds.