Bestuursadvisering

VDH Bestuurszaken zet graag al haar opgedane kennis en ervaring in om besturen en directies van verenigingen, stichtingen en (vermogens-)fondsen ook op projectmatige wijze te helpen met advies of tijdelijke ondersteuning. Denk bij dit laatste aan het – tijdelijk – invullen van een bestuursfunctie, een directiepost of het leveren van een verenigingsmanager. VDH werkt onder meer met Evalite, een uniek online supporttool voor (zelf)evaluaties van besturen en interne toezichthouders.