Bestuursondersteuning

Het besturen van een vereniging, stichting of fonds vraagt een veelvoud aan competenties. Als externe partij kijken wij mee met het besturen. We nemen taken uit handen, zeker daar waar besturen uit vrijwilligers bestaan en het aan tijd ontbreekt om alles te doen wat nodig of gewenst is. Denk aan het voorbereiden en organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten, aan verslaglegging en het maken van rapportages. Maar ook aan ontwikkelen van de strategie, het opstellen van de governance en algemene voorwaarden, het invullen van de bestuurstaken en het organogram van uw organisatie (tot en met het invullen van de functies en personen).