Klanten

VDH Bestuurszaken werkt voor stichtingen, verenigingen en (vermogens-)fondsen. Op projectmatige of permanente basis. Altijd op basis van heldere opdrachten, concrete taakomschrijvingen en afgestemde rapportages.

Vragen die wij in projectvorm oplossen, zijn:

  • zelfevaluatie van besturen 
  • teamtrainingen 
  • strategie ontwikkeling
  • het invullen van een klankbordfunctie
  • interim-management

Onze opdrachtgevers zoeken niet altijd publiciteit, vandaar dat wij geen klantenlijst publiceren. Op verzoek kunnen wij u altijd voorzien van referenties.

Stichtingen

De focus van een stichting is het doel waartoe zij is opgericht. Bestuurders, raden van advies en toezicht, het zijn veelal vrijwilligers. VDH Bestuurszaken kan op professionele wijze taken van stichtingen overnemen. Het beheren van het secretariaat, de gehele organisatie rondom bestuursvergaderingen, het organiseren van kleine en grootschalige evenement, de financiële administratie, de communicatie en zelfs de directievoering is bij VDH Bestuurszaken in vertrouwde handen.

Verenigingen

Een bestuur, een ledenbestand en een serie activiteiten. Dat is een vereniging. In omschrijving heel eenvoudig, in de praktijk vaak heel complex. De basis is de binding van de leden met de vereniging en de uitvoering van de activiteiten voor, met en door de leden. Besturen zijn vaak vrijwilligers. Veel verenigingen hebben geen ‘vaste krachten’ in dienst. VDH Bestuurszaken ontzorgt en neemt graag taken in handen. Financiële en ledenadministratie. Contributie-inning en de incasso. Het organiseren van activiteiten en evenementen. De communicatie op breed terrein. Om de binding tussen vereniging, leden en de buitenwereld te optimaliseren. Zodat de vereniging kan bloeien en groeien.

(Vermogens-)fondsen

Veelal in de luwte opererend, maar wel organisaties die vragen dat de bestuurszaken en het secretariaat meer dan op orde zijn. Een wereld waar VDH Bestuurszaken mee vertrouwd is. Of het nu gaat om het runnen van het secretariaat of het beheren van het fonds.