Evalite

EvaLite

EvaLite is een uniek online instrument waarbij u zelf op eenvoudige en effectieve manier evaluaties kunt uitvoeren. Werkend vanuit een veilige en beschermde omgeving bent u verzekerd van een efficiënte voorbereiding en uitvoering van het evaluatieproces.

Alle leden van een bestuur of de raden van toezicht en commissarissen vullen persoonlijk en online een vragenlijst in. De vragenlijsten worden vervolgens verwerkt en de gegevens geanalyseerd en gepresenteerd in een geaggregeerde overzichtelijke rapportage.

Deze rapportage kan worden vergezeld door een rapportage met specifieke aanbevelingen en actiepunten. Ook is er de mogelijkheid van begeleiding door een externe facilitator van de evaluatiebijeenkomst. Inhoudelijke kwaliteit staat centraal en wordt geborgd door een partnerschap van EvaLite met de Governance University Advisory. Informatie kunt u vinden op www.evalite.nl.

Wilt u meer weten over EvaLite en wat dit instrument voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact op met VDH Bestuurszaken. Meer informatie over Evalite vindt u op www.evalite.nl.

EvaLite: Effectief - Efficiënt - Evaluatie!