In vertrouwde handen. Dag in. Dag uit.

VDH Bestuurszaken ontzorgt bestuurders van verenigingen, stichtingen en (vermogens-)fondsen in de meest brede zin van het woord. Van het financieel management tot advisering over de strategie, zodat bestuurders hun focus kunnen houden op het realiseren van de ambities en doelstellingen van hun organisatie.

Het besturen van een vereniging, stichting of een fonds vraagt aandacht op tal van terreinen. VDH Bestuurszaken weet hoe dat besturen werkt. Zij kent de veelheid aan taken en de complexiteit in de uitvoering. Zij biedt professionele ondersteuning voor organisaties bij het uitvoeren van alle activiteiten. Met een aanpak op maat, afgestemd op de vraag van de klant en gericht op continuïteit. Taken uit handen nemen, maar wel samen optrekken.

VDH heeft bewezen te kunnen opereren als uitvoeringsorganisatie voor stichtingen en verenigingen van alle dagelijkse - secretariële - zaken tot hoog gespecialiseerde bestuurszaken. In een complex speelveld met diverse stakeholders treedt VDH op als regisseur van alle betrokken partijen. Onafhankelijk, betrouwbaar en doelgericht. Door de professionele dienstverlening is VDH een inhoudelijke partner die comfort aanbiedt voor de bestuurders. Van hersenen tot handen.

De toegevoegde waarde van VDH Bestuurszaken is terug te vinden in de aanpak. Persoonlijk en innovatief. Betrouwbaar en voorspelbaar, daar waar het moet; Verrassend en creatief, daar waar het kan. Meedenken bij en meewerken aan het ontwikkelen en innoveren van de organisatie, behoort ook tot de aanpak van VDH.  

Uw bestuurszaken zijn bij ons in vertrouwde handen.