Verdiepte Governance: de weg naar een menswaardige economie

In antwoord op de groeiende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken kondigt VDH Bestuurszaken met trots het nieuwe project 'Verdiepte Governance' aan. Het initiatief, ontstaan uit samenwerking met gerenommeerde partners, waaronder de Goldschmeding Foundation, MVO Nederland, ManagementScope, Governance opleiders, wetenschappers en hoogleraren, belooft een Verdiepte Governance praktijk voor bestuurders en commissarissen.

Ongemak in de Boardroom: een succesvolle basis voor Verdiepte Governance

Bestuurders en commissarissen staan op een cruciale positie om bedrijven te transformeren. De noodzaak om actief bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid, maakt hun rol vandaag de dag extra uitdagend. Het voorafgaande project, 'Ongemak in de Boardroom', resulteerde in 7 Good Practices. Het vervolg van Ongemak in de Boardroom: Verdiepte Governance. Naar een governance praktijk waarin de mens die bestuurt of toezicht houdt zichzelf meeneemt.

Verdiepte Governance: naar een menswaardige economie

Het nieuwe project, 'Verdiepte Governance', gaat verder dan traditionele benaderingen en richt zich specifiek op het menselijke aspect van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het doel is om bestuurders en commissarissen uit te dagen actief bij te dragen aan het oplossen van deze complexe problemen. Suzanne Ekel, een van de Kwartiermakers Verdiepte Governance, benadrukt het belang van dit initiatief:

"De ambitie van dit project is een governance praktijk te introduceren die een aanvulling vormt op de traditionele ‘compliance-based’ en ‘principle-based’ benaderingen, juist door het ongemak in de boardroom onder de loep te nemen. Het is hoog tijd dat het menselijke aspect van bestuurlijke verantwoordelijkheid omarmd en gestimuleerd wordt, inclusief het morele kompas van bestuurders en commissarissen."

Dit gaat verder dan alleen regelnaleving, maar vraagt een dieper begrip van het morele kompas dat bestuurders en commissarissen naar hun functie brengt. Het project streeft naar de ontwikkeling van best practices die leiders voorbereiden op individuele, gezamenlijke en organisatorische transitieprocessen.

Community of Practice: samenwerken aan duurzame transities

Kwartiermakers Patrick Nullens, bijzonder hoogleraar ethisch leiderschap en menswaardige samenleving en Josephine de Zwaan, Voorzitter RvC van diverse organisaties, nodigen bestuurders en commissarissen uit om deel te nemen aan dit innovatieve project. Ze geloven dat het hoog tijd is voor een governance praktijk die een aanvulling vormt op traditionele benaderingen en zich richt op het menselijke aspect van bestuurlijke verantwoordelijkheid.

In een Community of Practice werken zij met bestuurders en Commissarissen om samen innovatieve antwoorden en praktische oplossingen te verkennen om de uitdagingen rond duurzame transities aan te pakken. Deelnemers kunnen inzichten en kennis verwachten van vooraanstaande wetenschappers en experts, netwerkmogelijkheden met collega-bestuurders en commissarissen, persoonlijke groei in leiderschapsvaardigheden en de kans om concreet bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe governance praktijken.

Deelnemen aan de Toekomst van Governance

Bestuurders en commissarissen die willen deelnemen, kunnen zich tot 17 december aanmelden door een e-mail te sturen naar ongemakindeboardroom@goldschmeding.foundation. Een intakegesprek volgt om te beoordelen of het project bij de deelnemer past. VDH Bestuurszaken kijkt uit naar de samenwerking en het gezamenlijke streven naar een betere toekomst van governance in Nederland.

Meer info vind je in de brochure.

Delen: