Verdiepte Governance: de weg naar een menswaardige economie

Bestuurders en commissarissen staan op een cruciale positie in de transitie naar een duurzame, menswaardige economie. De noodzaak om actief bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid, maakt hun rol vandaag de dag extra uitdagend. Zij willen het goede doen als mens, maar ook als bestuurder die een organisatie overeind moet houden. In antwoord op deze groeiende complexiteit is het project Verdiepte Governance gestart. De dialoog tussen bestuurders, commissarissen, wetenschap en opleiders moet leiden tot nieuwe wegen voor het beter afstemmen van persoonlijke ethiek, de rol als bestuurder en de maatschappelijke verantwoordelijkheid, om zodoende de maatschappelijke transities in een versnelling te brengen.

Nieuwsbrief special

Lees alle artikelen van de nieuwsbrief special

  1. Project Verdiepte Governance: ‘Ethische dilemma’s leiden tot spanning.
  2. “Verdiepte Governance wordt een succes als het werkveld de inzichten en het gedachtegoed omarmt en er moedig en concreet werk van maakt.”
  3. Aanpak en Voortgang project Verdiepte Governance
  4. “Wij zijn pas uitgespeeld als duurzaamheid business as usual is”
  5. Portret: Josephine de Zwaan
  6. Portret: Ellemiek Etman
Delen: