Winnaarsdiner van de Koning Willem I Stichting

Inspirerende lezingen, visitekaartjes die ouderwets over en weer gingen én een lange naborrel: het Winnaarsdiner van de Koning Willem I Stichting van vorige week maandag was een groot succes. Romy Blankenspoor deed namens VDH Bestuurszaken de presentatie van de avond. En dat allemaal onder het toeziend oog van Koning Maxima. 

2KW1Prijs - Winnaarsdiner - Markant Uden (100 van 154).jpg

Romy, hoe was de avond?

‘Heel leuk, je merkte dat de bestuursleden en relaties van de Koning Willem I Stichting elkaar lang niet hadden gezien door de coronacrisis. Iedereen was blij dat het weer mogelijk was om fysiek samen te zijn. Bij de borrel, na het diner, bleef iedereen dan ook lang hangen.’

Wat is het doel van het Winnaarsdiner?

‘Het markeert de opening van inschrijving voor de nieuwe editie van de Koning Willem I Prijzen. Deze Prijzen kun je zien als de “Oscars” van het Nederlands bedrijfsleven. Het doel daarvan is het realiseren van zichtbaarheid en positieve aandacht voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het Winnaarsdiner brengen we het netwerk van de Koning Willem I Stichting bij elkaar en willen we iedereen aansporen om nieuwe bedrijven te benaderen om mee te doen aan de prijs.’

Hoe zag de avond eruit?

‘De avond bestond uit een aantal lezingen en gesprekken, waarbij de positiviteit en veerkracht van het Nederlands ondernemerschap centraal stonden. Ondernemer Ruud Koornstra vertelde over hoe hij is omgegaan met de coronacrisis en van Oud-bankier Diederik Laman Trip kregen we een cijfermatige benadering over de staat van het MKB voorgeschoteld. Daaruit kwam naar voren dat tijdens de coronacrisis een aantal sectoren hard zijn getroffen, maar dat de wendbaarheid en het innovatieve vermogen van de Nederlandse ondernemingen toch heel duidelijk zichtbaar is geweest.’

Wat is jouw rol op zo’n avond?

‘VDH Bestuurszaken ondersteunt het bestuur van de Koning Willem I Stichting en is (eind)verantwoordelijk voor de uitvoering van al haar activiteiten. Op zo’n avond doe ik bij wijze van spreken een jas aan van de Koning Willem I Stichting: ik ben onderdeel van de Koning Willem I Stichting en voer de missie van de stichting uit.’

Wat is voor de Koning Willem I Stichting de toegevoegde waarde van het samenwerken met VDH Bestuurszaken?

‘Door samen te werken met VDH Bestuurszaken kan het bestuur zich beperken tot dat wat het moet doen, namelijk besturen. Het bestuur komt twee keer per jaar bijeen en dan vergadert het bestuur over de hoofdlijnen voor de komende periode en vervolgens realiseren wij dat. Als alles volgens plan gaat dan is daar voor hen geen omkijken meer naar. Kijk, je moet de stichting eigenlijk zien als een schip, waarbij het bestuur de kapitein is en de koers bepaalt. VDH is de bemanning: wij hijsen de zeilen, varen het schip, verrichten alle benodigde activiteiten, van laden tot lossen, uiteindelijk zwabberen wij het dek. Daar zit onze toegevoegde waarde.’

Interviewer: Emilie van Kinschot

8KW1Prijs - Winnaarsdiner - Markant Uden (112 van 154).jpg
Delen: