Stichting ROEM

Missie

Stichting ROEM creëert een stabiel platform waar jonge creatievelingen/creatieve geesten binnen een collectief werken aan een toekomst als professioneel maker. Vanuit het principe ‘ga niet weg, maar voeg iets toe’ creëerden Anna en Joosje in 2016 het concept voor ROEM. Zo vormden zij de basis voor het creatieve collectief van Leiden. De initiatiefnemers achter ROEM, jonge makers tussen de 18 en 30 jaar, kwamen er al snel achter dat het besturen van een stichting een ander vak is dan creëren. Vanuit een gedeelde passie voor kunst, cultuur en bestuur heeft VDH Bestuurszaken Stichting ROEM onder haar vleugels genomen om haar de kneepjes van het vak te leren.

roem.jpg

Taken en verantwoordelijkheden

Om ervoor te zorgen dat Stichting ROEM op professionele wijze aan groei kan blijven werken, heeft VDH Bestuurszaken aangeboden om ROEM gedurende twee jaar te ondersteunen tijdens dit proces. We vervullen daarom tijdelijk twee bestuursfuncties van ROEM. In die positie kunnen we de directie begeleiden en leren kijken door een bestuurlijke bril. Samen zorgen we ervoor dat de missie en de visie van de stichting worden nagestreefd.

Resultaten

Stichting ROEM heeft een professionaliseringsslag gemaakt. Er is een duidelijke organisatiestructuur ontwikkeld en neergezet. Werkprocessen zijn inzichtelijk gemaakt en geïmplementeerd. De directie is ‘in control’. De richtlijnen van de Code Goed Bestuur zijn onderdeel geworden van het gedachtegoed van de stichting. En dat alles zonder de creativiteit en missie te verliezen.

Diensten bij deze case

Als bestuurder wilt u zo succesvol mogelijk het doel en de ambities van uw vereniging, stichting of (vermogens)fonds behalen. U ervaart graag de rust dat processen goed zijn geregeld, de uitvoering adequaat en efficiënt is en dat er, daar waar mogelijk, geïnnoveerd wordt. VDH Bestuurszaken biedt flexibele, betrokken en persoonlijke professionele bestuursondersteuning en services voor verenigingen, stichtingen en (vermogens)fondsen.

Over VDH Bestuurskantoor

Soms heeft u behoefte aan een blik van buitenaf of aan een professionele adviseur die naast u staat en met u meedenkt tot het moment waarop zaken lopen zoals gewenst. Of het nu gaat om bestuursevaluatie, strategie, (tijdelijke) ondersteuning, mediation of (project)advies: onze professionals helpen u graag!

Over VDH Advies

Andere interessante cases

Ervaring

Koning Willem I Stichting

VDH Bestuurszaken is verantwoordelijk voor de volledige bedrijfsvoering van de Koning Willem I Stichting. Deze stichting reikt sinds 1958 tweejaarlijks de Koning Willem I Prijzen uit: de Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven.

Ervaring

Stichting Hanarth Fonds

Stichting Hanarth Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op met name, maar niet uitsluitend, zeldzame vormen van kanker. VDH Bestuurszaken verzorgt de volledige bedrijfsvoering en organiseert het complete proces rondom financieringsaanvragen.