De kunst van besturen

VDH Bestuurszaken heeft Stichting Roem, een jong kunstenaarscollectief, de afgelopen twee jaar onder haar vleugels genomen als incubator project. VDH ondersteunde de Stichting bij het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die nodig zijn om succesvol te zijn in het bestuurlijke domein. De kunstenaars vertaalde hun lessons learned in een serie prachtige kunstwerken: “De Kunst van Besturen”.  

integriteit als kompas, hoe vaar je als bestuur de juiste koers?

[De kunst van besturen] - Een bestuur stelt zichzelf (als het goed is) geregeld de vraag: is dit zuivere koffie? Hoe laveer ik tussen botsende belangen? Wet- en regelgeving geven richting, maar hoe ga je om met grijze of ontbrekende gebieden? De Kunst van Besturen: een duivels dilemma tussen regelgeving, belangen en ethische reflectie.
In deze editie: integriteit als kompas, hoe vaar je als bestuur de juiste koers?

Zuivere koffie

In de wereld van bestuur en leiderschap is integriteit van essentieel belang. Een bestuur stelt zichzelf regelmatig de vraag: is dit zuivere koffie? Dit betekent dat bestuurders voortdurend moeten evalueren of hun beslissingen en handelingen ethisch verantwoord zijn. Het vermijden van belangenconflicten en het handhaven van transparantie zijn cruciale aspecten van deze ethische overweging. Besturen die vasthouden aan deze principes bevorderen niet alleen vertrouwen in hun organisaties, maar leggen ook een solide basis voor duurzaam succes.

 

Laveren tussen botsende belangen: Een delicate balans

Een van de grootste uitdagingen waarmee besturen worden geconfronteerd, is het omgaan met botsende belangen binnen hun organisaties. Vaak vertegenwoordigen bestuurders verschillende stakeholders, zoals aandeelhouders, werknemers en gemeenschappen (of makers in een collectief in het geval van Stichting ROEM). Het vinden van een evenwicht tussen deze belangen kan een delicaat evenwicht zijn. Besturen moeten niet alleen transparant zijn over hun besluitvormingsprocessen, maar ook mechanismen creëren om conflicten op een eerlijke en rechtvaardige manier op te lossen. Het vermogen om effectief te laveren tussen deze belangen is een cruciale vaardigheid voor succesvolle bestuurders. Het kan helpen zijn om ‘conflict of interest’ als vast onderdeel van de agenda op te nemen en transparant te zijn over conflicterende belangen. Schriftelijk vastleggen hoe om te gaan met dergelijke situaties zorgt voor duidelijkheid en eenduidigheid. 

 

Regelgeving, grijze gebieden en ethische reflectie: Een Duivels Dilemma

Hoewel wet- en regelgeving een leidraad bieden voor besturen, bevinden ze zich vaak in een grijs gebied waar specifieke voorschriften ontbreken. In dergelijke situaties moeten bestuurders vertrouwen op ethische reflectie en principes om de juiste koers te bepalen. Het vermogen om ethische dilemma's aan te pakken en weloverwogen beslissingen te nemen, is wat besturen onderscheidt. Ze moeten zich bewust zijn van de bredere maatschappelijke impact van hun beslissingen en bereid zijn verder te gaan dan puur juridische overwegingen. Het omgaan met dit duivelse dilemma tussen regelgeving, belangen en ethische reflectie is de kern van effectief besturen. Succesvolle besturen begrijpen dat het niet alleen gaat om het volgen van wetten en regels, maar ook om het handhaven van ethische normen en het streven naar het algemeen welzijn van alle betrokken stakeholders.

 

Over de kunstenaar

Joosje Bosch (1996) is grafisch ontwerpster en illustrator. Anna en Joosje staken de koppen bij elkaar toen ze beide in 2017 op verschillende academies zouden afstuderen maar niet wisten waar ze naartoe moesten. Het liefste wilde ze in Leiden blijven wonen maar de stad had ze weinig te bieden. Er was geen plek voor jonge creatieven om zich verder te ontwikkelen. Zo ontstond ROEM, Ruimte Om Echt te Maken. ROEM is een stichting geworden en er is plek voor jonge makers. Joosje werkt inmiddels als brander en marketeer voor verschillende horecazaken in Leiden, als curator bij Vooraf en Toe en als grafisch ontwerper bij Studio Ankie Stoutjesdijk. Daarnaast is ze ZZP'er en uiteraard maker bij ROEM.

Website: www.joosjebosch.nl
Instagram: @joosjebosch

 

Eerder verschenen artikelen:

Delen:

Ander interessant nieuws

Artikel

De kunst van besturen

Dit kunstwerk richt zich op een vraagstuk dat veel bestuurders bekend zal voorkomen: de drang om direct verbeteringen door te voeren, zelfs wanneer iets al goed lijkt te functioneren. De centrale boodschap is eenvoudig maar krachtig: is het echt nodig om in te grijpen als iets goed werkt?

Artikel

Expert aan het woord

“Bijdragen aan een betere wereld!” - veel organisaties in Nederland hebben grote ambities en plannen, maar welke impact wordt er daadwerkelijk behaald? Een maatschappelijk verantwoord beleid is mooi, en we zien ook steeds meer maatschappelijke impact ambities, “impact statements”. Logisch dat er vervolgens steeds kritischer wordt gekeken naar de daadwerkelijk behaalde resultaten. Kunnen organisaties daadwerkelijk impactgericht functioneren en hoe stuur je op impact?  

Interview

Bestuursinzichten

Sinds 2004 staat goed bestuur centraal in managementdiscussies, geïnitieerd door de Corporate Governance-code van de Commissie Tabaksblat. Deze code, gevolgd door sectorale varianten, legt de basis voor een evenwichtige organisatiestructuur met essentiële waarden zoals integriteit en inzichtelijkheid. Maar wat betekent 'goed bestuur' precies, en hoe dragen codes hieraan bij?