De kunst van besturen

VDH Bestuurszaken heeft Stichting Roem, een jong kunstenaarscollectief, de afgelopen twee jaar onder haar vleugels genomen als incubator project. VDH ondersteunde de Stichting bij het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die nodig zijn om succesvol te zijn in het bestuurlijke domein. De kunstenaars vertaalde hun lessons learned in een serie prachtige kunstwerken: “De Kunst van Besturen”.  

If it ain't broke, don't fix it

[De kunst van besturen] - Dit kunstwerk richt zich op een vraagstuk dat veel bestuurders bekend zal voorkomen: de drang om direct verbeteringen door te voeren, zelfs wanneer iets al goed lijkt te functioneren. De centrale boodschap is eenvoudig maar krachtig: is het echt nodig om in te grijpen als iets goed werkt? Is het gebrek aan perfectie echt een probleem, of kunnen we de huidige staat van zaken accepteren en erop voortbouwen? De Kunst van Besturen: focus houden, kennis mobiliseren en de energie juist gebruiken.

Effectief besturen vereist niet alleen het vermogen om de huidige gang van zaken te beheren, maar ook om te innoveren en vooruit te kijken naar de toekomst. Het vinden van de juiste balans tussen deze twee aspecten - beheren en innoveren - is essentieel voor het succes en de duurzaamheid van elke organisatie.

Beheren: stabiliteit en continuïteit

Beheren gaat over het waarborgen van stabiliteit, het handhaven van bestaande processen en continuïteit van de organisatie. Dit omvat o.a. het beheer van financiën, personeel, operationele activiteiten en naleving van regelgeving. Beheren is gericht op het minimaliseren van risico's en het maximaliseren van efficiëntie binnen de huidige operationele context. Bestuurders wisselen, de organisatie blijft. Beheren is daarom essentieel om de missie van een organisatie te borgen.

Bestuurders die goed zijn in het beheren van een organisatie weten hoe ze de dagelijkse gang van zaken moeten stroomlijnen, risico's moeten beheren en moeten zorgen voor een gezonde operationele omgeving. Ze begrijpen het belang van stabiliteit en continuïteit, vooral in tijden van verandering en onzekerheid.

Innoveren: vernieuwing en groei

Innoveren daarentegen gaat over het verkennen van nieuwe ideeën, het identificeren van kansen voor groei en het creëren van waarde voor de organisatie op de lange termijn. Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen, het verkennen van nieuwe markten en het aangaan van strategische partnerships. Innoveren is gericht op het stimuleren van groei en het behouden van concurrentievoordeel in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

Bestuurders die goed zijn in innoveren hebben een open geest, zijn bereid risico's te nemen en te experimenteren met nieuwe ideeën. Ze begrijpen het belang van het aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en het proactief zoeken naar manieren om de organisatie vooruit te helpen.

Het belang van balans

Een organisatie die te veel nadruk legt op beheren kan het risico lopen om achter te blijven bij concurrenten en nieuwe kansen te missen. Aan de andere kant kan een organisatie die te veel nadruk legt op innoveren het risico lopen om haar missie uit het oog te verliezen of haar operationele efficiëntie te ondermijnen. Daarom is het vinden van de juiste balans tussen beheren en innoveren van cruciaal belang.

Bestuurders moeten een dynamische benadering hanteren waarbij ze voortdurend schakelen tussen het beheren van de huidige activiteiten en het stimuleren van innovatie. Dit vereist flexibiliteit, aanpassingsvermogen en diversiteit binnen de bestuurskamer.

 

Over de kunstenaar

Tekst: Charlotte de Beus (1997) is schrijver, sociaalcultureel programmamaker en workshopdocent. Ze bezorgt poëzie onder de naam de dorpspostbode, is onderdeel van ROEM, en ontwikkelt op het moment een prikkelarm pilot concert voor Gebr. de Nobel.

Vormgeving: Vita Kiewiet de Jonge (1995) is Brander, Creatief Strateeg en Conceptueel Designer. Ze is in februari 2020 afgestudeerd aan het Amsterdam Fashion Institute in de richting International Fashion & Branding. Vita’s passie ligt bij het combineren van welzijn, spiritualiteit, concept en design. Dat is terug te zien in haar ontwerpen, die vaak een atmosferisch en etherisch karakter hebben. Binnen Stichting ROEM draagt Vita zorg voor de Branding & Communicatie maar het grootste gedeelte van haar tijd besteedt ze als Brander en Grafisch ontwerper bij De Nieuwe Yogaschool in Amsterdam.

Linkedin: Charlotte de Beus
Website: www.vitakiewietdejonge.myportfolio.com
Instagram: @dedorpspostbode 
Instagram: @vitakiewietdejonge

Eerder verschenen artikelen:

Delen:

Ander interessant nieuws

Artikel

Expert aan het woord

“Bijdragen aan een betere wereld!” - veel organisaties in Nederland hebben grote ambities en plannen, maar welke impact wordt er daadwerkelijk behaald? Een maatschappelijk verantwoord beleid is mooi, en we zien ook steeds meer maatschappelijke impact ambities, “impact statements”. Logisch dat er vervolgens steeds kritischer wordt gekeken naar de daadwerkelijk behaalde resultaten. Kunnen organisaties daadwerkelijk impactgericht functioneren en hoe stuur je op impact?  

Interview

Bestuursinzichten

Sinds 2004 staat goed bestuur centraal in managementdiscussies, geïnitieerd door de Corporate Governance-code van de Commissie Tabaksblat. Deze code, gevolgd door sectorale varianten, legt de basis voor een evenwichtige organisatiestructuur met essentiële waarden zoals integriteit en inzichtelijkheid. Maar wat betekent 'goed bestuur' precies, en hoe dragen codes hieraan bij? 

Artikel

Verdiepte Governance: de weg naar een menswaardige economie

Bestuurders en commissarissen staan op een cruciale positie in de transitie naar een duurzame, menswaardige economie. De noodzaak om actief bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en sociale ongelijkheid, maakt hun rol vandaag de dag extra uitdagend.